j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《子曰:孝哉闵子骞!人不间于其父母昆弟之言。》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《子曰:孝哉闵子骞!人不间于其父母昆弟之言。》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yuē
   
  xiào
  zāi
  mǐn

  qiān
   
  rén

  jiàn
  kūn

  zhī
  yán
   
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún


 • yuē
   
  xiào
  zāi
  mǐn

  qiān
   
  rén

  jiàn
  kūn

  zhī
  yán
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《论语》诵读本 中华书局出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《子曰:孝哉闵子骞!人不间于其父母昆弟之言。》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】虽然大部分解析是好的,但是说古代孝子强调绝对服从父母还有待商榷。孝经里面曾子问孔子说到 日:“若夫慈爱、恭敬、安亲、扬名,则闻命矣。敢问子从父之令,可谓孝乎?”子阳日:“是何言与?是何言与!昔者天子有争臣七人,虽无道,不失其天下。诸候有争臣五人,虽无道,不失其国。大夫有争臣三人,虽无道,不失其家。士有争友,则身不离于令名。父有争子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不争于父,臣不可以不争于君。故当不义则争之,从父之令,又焉得为孝乎?” 可见夫子是极其反对愚孝的。还有曾子父亲用大木棒教训曾子,曾子没有跑 。孔子几天不见曾子,并严厉批评他。后面教导他 小杖则受,大杖则走的 道理。可以古代的真正的孝子是极其有智慧的。
  古文之家网友:61.155.***发表于(2022/6/26)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图