j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《西江月·咏梅》拼音版,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《西江月·咏梅》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • 西
  jiāng
  yuè
   
  ·
  yǒng
  méi
 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
  • 
    
    
    

   chèn
   xiāng
   wēi

   yuǎn
    
   shā
   lǒng
   yuè
   dàn
   yān
   xié
    


   qīng
   chè
   yìng
   yán
   huá
    
   dào

   绿
   zhī
   hán
   fèng
   guà
    
  • 
    
    
    
   guà
   fèng
   hán
   zhī

   绿
   dào
    
   huá
   yán
   yìng
   chè
   qīng

    

   xié
   yān
   dàn
   yuè
   lǒng
   shā
    
   yuǎn

   wēi
   xiāng
   chèn

    
    
    
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《西江月·咏梅》全文注音版,可直接打印

全文详解
   马趁香微路远,沙笼月淡烟斜。
   马追赶,香微吹,路遥远,沙笼罩,月淡照,炊烟斜。
  渡波清彻映妍华。
  渡水清彻映照着美艳的梅花。
  倒绿枝寒凤挂。
  倒垂着的绿枝,深寒的凤栖在上头。
   挂凤寒枝绿倒,华妍映彻清波。
   凤栖在寒枝上与绿树相映,鲜艳梅花映照着透彻的清波。
  渡斜烟淡月笼沙。
  渡口斜烟,蒙着淡月,托着笼沙。
  远路微香趁马。
  远远的道上,微微的香气,追赶着马儿。
   
多音字参考列表
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图