j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《烈祖》拼音版,可打印(诗经)-j9九游会官方登录

《烈祖》由诗经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  shī
  jīng

 • zài
  qīng

   
  lài


  chéng
   
 • shēn


  jiāng
   

  ěr

  suǒ
   
  • jiē
   jiē
   liè

    
   yǒu
   zhì


    

  • tiān
   jiàng
   kāng
    
   fēng
   nián
   ráng
   ráng
    

  • yǒu

   gēng
    

   jiè

   píng
    
  • lái

   lái
   xiǎng
    
   jiàng


   jiāng
      • xiǎng
    

   shòu
   mìng

   jiāng
    
  • suí

   méi
   shòu
   寿
    
   huáng
   gǒu

   jiāng
    
  • yuē

   cuò
   héng
    

   luán
   qiāng
   qiāng
    
  • zōng


   yán
    
   shí

   yǒu
   zhēng
    


  • zhēng
   cháng
    
   tāng
   sūn
   zhī
   jiāng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《诗经诵读本》中华书局,《诗经》团结出版社,《诗经诠译》大象出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《烈祖》全文注音版,可直接打印

全文详解
  嗟嗟烈祖,有秩斯祜。
  赞叹伟大我先祖,大吉大利有洪福。
  申锡无疆,及尔斯所。
  永无休止赏赐厚,至今恩泽仍丰足。
  既载清酤,赉我思成。
  祭祖清酒杯中注,佑我事业得成功。
  亦有和羹,既戒既平。
  再把肉羹调制好,五味平和最适中。
  鬷假无言,时靡有争。
  众人祷告不出声,没有争执很庄重。
  绥我眉寿,黄耇无疆。
  赐我平安得长寿,长寿无终保安康。
  约軝错衡,八鸾鸧鸧。
  车衡车轴金革镶,銮铃八个鸣铿锵。
  以假以享,我受命溥将。
  来到宗庙祭祖上,我受天命自浩荡。
  自天降康,丰年穰穰。
  平安康宁从天降,丰收之年满囤粮。
  来假来飨,降福无疆。
  先祖之灵请尚飨,赐我大福绵绵长。
  顾予烝尝,汤孙之将。
  秋冬两祭都登场,成汤子孙永祭享。
多音字参考列表
  [載](读音:zài,zǎi)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
欢迎留言/纠错(共有信息6条))

网友留言
  【第3楼】贡献条目约軧错衡 ——“軧”应为“軝”。
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/2/16)
  【第3_1楼】参照中华书局的《诗经注析》第(775)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/2/17)
  【第2楼】贡献条目軝 qi
  古文之家网友小夭是猫妖:1.***发表于(2022/4/7)
  【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{小夭是猫妖:117.34.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/2/17)
  【第1楼】既載清酤(hù);綏(tuǒ)我睂壽;約軧(qí)錯衡 《毛詩-漢-》卷二十:祜音户;疆居良反下同;酤音户;賚毛如字鄭音來;鬷子東反;假毛古雅反鄭音格下以假以享同;爭;爭闘之爭;綏音妥;耇音苟;軧祈乂反;錯如字徐又采故反;鶬七羊反夲亦作鏘鏘;溥音普;穰如羊反;假音格王云至也。
  古文之家网友:61.155.***发表于(2022/10/21)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(448)页 ,中华书局的《诗经注析》第(775)页 内容。
  古文之家小编回复于(2024/2/17)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
诗经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图