j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《酬丁柴桑》拼音版,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《酬丁柴桑》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • chóu
  dīng
  chái
  sāng
 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng
 • bǐng
  zhí

  cōng
   

  huì
  bǎi

   
 • fàng
  huān


   

  zuì
  hái
  xiū
   
 • cān
  shèng

  guī
   
  líng
  shàn
  ruò
  shǐ
   
 • fěi
  wéi
  xié

   

  yǒu
  liáng
  yóu
   
  • yǒu

   yǒu

    
   yuán
   lái
   yuán
   zhǐ
    
  • zài
   yán
   zài
   tiào
    

   xiě

   yōu
    
  • shí
   xīn
   xīn

    
   fāng
   cóng

   yóu
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《酬丁柴桑》全文注音版,可直接打印

全文详解
  有客有客,爰来爰止。
  有一位来客,有一位来客,来到此地做官。
  秉直司聪,于惠百里。
  公正办事,体察民情,恩惠覆盖了百里山川。
  餐胜如归,聆善若始。
  接受至理如同回家一样欣喜,听到善言总像第一次听到那样新鲜。
  匪惟谐也,屡有良由。
  我们不只是思想和谐一致,还多次愉快地共同游览。
  载言载眺,以写我忧。
  一边谈笑,一边眺望,我心中的忧愁已经烟消云散。
  放欢一遇,既醉还休。
  遇到如此开怀的欢乐,不喝个痛快且不回返。
  实欣心期,方从我游。
  真高兴有位知心好友,能同我一起游玩。
多音字参考列表
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [一](读音:yī)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [期](读音:qī,jī)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图