j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《和郭主簿·其一》拼音版,可打印(陶渊明)-j9九游会官方登录

《和郭主簿·其一》由陶渊明创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • guō
  zhǔ

  簿
   
  ·


 • 
  [
  dōng
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng
 • yuán
  shū
  yǒu


   
  jiù

  yóu
  chǔ
  jīn
   
 • yíng

  liáng
  yǒu

   
  guò

  fēi
  suǒ
  qīn
   

 • shì
  zhēn


   
  liáo
  yòng
  wàng
  huá
  zān
   
 • kǎi
  fēng
  yīn
  shí
  lái
   
  huí
  biāo
  kāi

  jīn
   
 • ruò
   
  xué

  wèi
  chéng
  yīn
   
 • chōng
  shú
  zuò
  měi
  jiǔ
   
  jiǔ
  shú


  zhēn
   

 • jiāo
  yóu
  xián

   


  nòng
  shū
  qín
   
  • ǎi
   ǎi
   táng
   qián
   lín
    
   zhōng
   xià
   zhù
   qīng
   yīn
    
  • yáo
   yáo
   wàng
   bái
   yún
    
   huái
   怀   shēn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《和郭主簿·其一》全文注音版,可直接打印

全文详解
  蔼蔼堂前林,中夏贮清阴。
  堂前林木郁葱葱,仲夏积蓄清凉荫。
  凯风因时来,回飙开我襟。
  季候南风阵阵来,旋风吹开我衣襟。
  息交游闲业,卧起弄书琴。
  离开官场操闲业,终日读书与弹琴。
  园蔬有馀滋,旧谷犹储今。
  园中蔬菜用不尽,往年陈谷存至今。
  营己良有极,过足非所钦。
  经营生活总有限,超过需求非所钦。
  舂秫作美酒,酒熟吾自斟。
  我自春秫酿美酒,酒熟自斟还自饮。
  弱子戏我侧,学语未成音。
  幼子玩耍在身边,咿哑学语未正音。
  此事真复乐,聊用忘华簪。
  生活淳真又欢乐,功名富贵似浮云。
  遥遥望白云,怀古一何深。
  遥望白云去悠悠,深深怀念古圣人。
多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [過](读音:guò,guō)
  [吾](读音:wú,yù)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [一](读音:yī)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
陶渊明作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图