j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《使青夷军入居庸三首》拼音版、节奏划分及断句,可打印(高适)-j9九游会官方登录

《使青夷军入居庸三首》由高适于 750年北京市市辖区昌平区 创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shǐ
  使
  qīng

  jūn


  yōng
  sān
  shǒu
 • 
  [
  táng
   
  ]
  gāo
  shì


  • xíng
   jiāng
   jiǔ
    
   zhēng


   zhuǎn
   nán
    

  • lěng
   quán
   shēng

    
   shān
   kōng


   gān
    

  • zhèn
   qīng
   shān
   kǒu
    
   hán
   fēng
   luò

   shí
    
  • chū
   sài
   yīng


    
   huán
   jiā
   lài
   yǒu

    
  • dōng
   shān

   sōng
   guì
    
   guī

   jié
   máo

    

  • yán
   guān
   sài

    
   yún
   xuě
   shàng
   màn
   màn
    
  • jué
   bǎn
   shuǐ
   lián
   xià
    
   qún
   fēng
   yún
   gòng
   gāo
    
  • dēng
   dùn

   zhēng

    

   chí
   kuì
   bǎo
   dāo
    
  • yuǎn
   xíng
   jīn
   ruò

    
   wēi

   guǒ

   láo
    

  • zhī
   biān

   bié
    
   zhǐ   dān
    
  • yán
   luán
   niǎo

   guò
    
   bīng
   xuě

   kān
   chí
    

  • kān
   chéng
   bái
   shǒu
    

   shì

   qīng
   páo
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《使青夷军入居庸三首》全文注音版,可直接打印

全文详解
  匹马行将久,征途去转难。
  骑着马走了很久,征途上越走越难。
  不知边地别,只讶客衣单。
  不知道边地气候有差别,只惊讶衣服太单。
  溪冷泉声苦,山空木叶干。
  溪水清冷泉声苦,山里空空树叶干。
  莫言关塞极,云雪尚漫漫。
  不要说关塞是极边,还有那云雪迷迷漫漫。
  古镇青山口,寒风落日时。
  居庸古镇雄踞青山口,日落时分寒风狂袭。
  岩峦鸟不过,冰雪马堪迟。
  山石险峻鸟儿难飞,冰坚雪厚战马行走迟迟。
  出塞应无策,还家赖有期。
  出塞征战缺乏良策,回家需要找个时机。
  东山足松桂,归去结茅茨。
  东山松桂长得很茂盛,还不如回去结茅隐居。
  登顿驱征骑,栖迟愧宝刀。
  我骑着战马翻山越岭来回奔忙,漂泊失意令我愧对佩带着的这把战刀。
  远行今若此,微禄果徒劳。
  没想到这次求仕远行现在会这样,为了微薄的俸禄奔波结果是空自苦劳。
  绝坂水连下,群峰云共高。
  水流冲刷着极陡的山坡接连而下,群峰皆高耸直入云霄。
  自堪成白首,何事一青袍。
  蹉跎岁月应当已成满头白发,何必去当这小官着一身青袍。
  节奏划分及断句:

  匹马/行将久,征途/去转难。
  不知/边地别,只讶/客衣单。
  溪冷/泉声苦,山空/木叶干。
  莫言/关塞极,云雪/尚漫漫。
  古镇/青山口,寒风/落日时。
  岩峦/鸟不过,冰雪/马堪迟。
  出塞/应无策,还家/赖有期。
  东山/足松桂,归去/结茅茨。
  登顿/驱征骑,栖迟/愧宝刀。
  远行/今若此,微禄/果徒劳。
  绝坂/水连下,群峰/云共高。
  自堪/成白首,何事/一青袍。

多音字参考列表
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [過](读音:guò,guō)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [](读音:yìng,yīng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [期](读音:qī,jī)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
高适作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图