j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《荔支叹》拼音版、节奏划分及断句,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《荔支叹》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • zhī
  tàn
 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
 • diān
  kēng


  xiāng
  zhěn
  jiè
   
  zhī
  shì

  zhī
  lóng
  yǎn
  lái
   

 • yuàn
  tiān
  gōng
  lián
  chì

   

  shēng
  yóu

  wéi
  chuāng
  wěi
   
 • gōng
  zhōng
  měi
  rén


  yán
   
  jīng
  chén
  jiàn
  xuè
  liú
  qiān
  zǎi
   

 • jūn
  suǒ
   
  zhì
  yǎng
  kǒu


  lòu

   
 • jūn

  jiàn  biān   
  qián
  dīng
  hòu
  cài
  xiāng
  lǒng
  jiā
   
 • zhì
  jīn

  shí
  lín

  ròu
   

  rén

  shāng
  lèi

  yóu
   
 • zhēng
  xīn
  mǎi
  chǒng

  chū

   
  jīn
  nián
  dòu
  pǐn
  chōng
  guān
  chá
   
 • yǒng
  yuán

  zhī
  lái
  jiāo
  zhōu
   
  tiān
  bǎo
  suì
  gòng

  zhī

   
  • shí


   zhì
   fēi
   chén
   huī
       hòu
   bīng
   huǒ
   cuī
    
  • fēi
   chē
   kuà
   shān

   héng
   hǎi
    
   fēng
   zhī   xīn
   cǎi
    

  • shùn
   fēng
   tiáo
   bǎi

   dēng
    
   mín


   hán
   wéi
   shàng
   ruì
    
  • luò
   yáng
   xiàng
   jūn
   zhōng
   xiào
   jiā
    

   lián

   jìn
   yáo
   huáng
   huā
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《荔支叹》全文注音版,可直接打印

全文详解
  十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催。
  五里路、十里路设一驿站,运送荔枝的马匹,扬起满天灰尘,急如星火;
  颠坑仆谷相枕藉,知是荔支龙眼来。
  路旁坑谷中摔死的人交杂重叠,百姓都知道,这是荔枝龙眼经过。
  飞车跨山鹘横海,风枝露叶如新采。
  飞快的车儿越过了重重高山,似隼鸟疾飞过海,到长安时,青枝绿叶,仿佛刚从树上摘采。
  宫中美人一破颜,惊尘溅血流千载。
  宫中美人高兴地咧嘴一笑,那扬起的尘土,那飞溅的鲜血,千载后仍令人难以忘怀。
  永元荔支来交州,天宝岁贡取之涪。
  永元年的荔枝来自交州,天宝年的荔枝来自涪州。
  至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。
  人们到今天还恨不得生吃李林甫的肉,有谁把酒去祭奠唐伯游?
  我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏。
  我只希望天公可怜可怜小百姓,不要生这样的尤物,成为人民的祸害。
  雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞。
  只愿风调雨顺百谷丰收,人民免受饥寒就是最好的祥瑞。
  君不见武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。
  你没见到武夷溪边名茶粟粒芽,前有丁谓,后有蔡襄,装笼加封进贡给官家?
  争新买宠各出意,今年斗品充官茶。
  争新买宠各出巧意,弄得今年斗品也成了贡茶。
  吾君所乏岂此物,致养口体何陋耶。
  我们的君主难道缺少这些东西,只知满足皇上口体欲望,是多么卑鄙恶劣!
  洛阳相君忠孝家,可怜亦进姚黄花。
  可惜洛阳留守钱惟演是忠孝世家,也为邀宠进贡牡丹花!
  节奏划分及断句:

  十里一置/飞尘灰,五里一堠/兵火催。
  颠坑仆谷/相枕藉,知是荔支/龙眼来。
  飞车跨山/鹘横海,风枝露叶/如新采。
  宫中美人/一破颜,惊尘溅血/流千载。
  永元荔支/来交州,天宝岁贡/取之涪。
  至今欲食/林甫肉,无人举觞/酹伯游。
  我愿天公/怜赤子,莫生尤物/为疮痏。
  雨顺风调/百谷登,民不饥寒/为上瑞。
  君不见武/夷溪边粟粒芽,前丁后蔡/相笼加。
  争新买宠/各出意,今年斗品/充官茶。
  吾君所乏/岂此物,致养口体/何陋耶。
  洛阳相君/忠孝家,可怜亦进/姚黄花。

多音字参考列表
  [知](读音:zhī,zhì)
  [車](读音:chē,jū)
  [露](读音:lòu,lù)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [一](读音:yī)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [吾](读音:wú,yù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图