j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《六月二十日夜渡海》拼音版、节奏划分及断句,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《六月二十日夜渡海》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liù
  yuè
  èr
  shí  hǎi
 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
 • kōng


  sǒu
  chéng


   

  shí
  xuān
  yuán
  zòu
  yuè
  shēng
   
 • yún
  sàn
  yuè
  míng
  shuí
  diǎn
  zhuì
   
  tiān
  róng
  hǎi

  běn
  chéng
  qīng
   
  • shēn
   héng
   dǒu
   zhuǎn

   sān
   gēng
    


   zhōng
   fēng

   jiě
   qíng
    
  • jiǔ

   nán
   huāng


   hèn
    

   yóu

   jué
   guàn
   píng
   shēng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《六月二十日夜渡海》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  参横斗转/欲三更,苦雨终风/也解晴。
  云散月明/谁点缀,天容海色/本澄清。
  空余鲁叟/乘桴意,粗识轩辕/奏乐声。
  九死南荒/吾不恨,兹游奇绝/冠平生。

多音字参考列表
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [南](读音:nā,nán)
  [吾](读音:wú,yù)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [茲](读音:cí,zī)
  [奇](读音:jī,qí)
  [冠](读音:guàn,guān)
欢迎留言/纠错(共有信息4条))

网友留言
  【第4楼】很好的网站,谢谢
  古文之家网友:113.21.***发表于(2024/2/22)
  【第3楼】太好了古文之家
  古文之家网友逯洮0ew:1.***发表于(2023/8/16)
  【第2楼】太好了以后我天天用你
  古文之家网友诺利砸k:18.***发表于(2023/8/12)
  【第1楼】太好了
  古文之家网友诺利砸k:18.***发表于(2023/8/12)
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图