j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《赠尚书郎顾彦先诗二首·其二》的原文打印版、繁体版(陆机)-j9九游会官方登录

《赠尚书郎顾彦先诗二首·其二》由陆机创作

原文:

赠尚书郎顾彦先诗二首·其二

西晋-陆机

朝游游层城,夕息旋直庐。
迅雷中霄激,惊电光夜舒。
玄云拖朱阁,振风薄绮疏。
丰注溢修霤,潢潦浸阶除。
停阴结不解,通衢化为渠。
沈稼湮梁颍,流民溯荆徐。
眷言怀桑梓,无乃将为鱼。

  赠尚书郎顾彦先诗二首·其二繁体版(已校对):

  朝遊遊層城,夕息旋直廬。
  迅雷中霄激,驚電光夜舒。
  閣,振風薄綺疏。
  註溢修霤,潢潦浸階除。
  停陰結不解,通衢化為渠。
  沈稼湮梁潁,流民溯荊徐。
  眷言懷桑梓,無乃將為魚。

说明:古文之家的工作重心是对古诗文进行校对并注音,我们所提供的译文、注释均来自互联网收集聚合,仅供参考,文章所涉及的字、词发音请以拼音版作为主要参考。
陆机相关作品
  逝矣经天日,悲哉带地川。 寸阴无停晷,尺波岂徒旋。 年往迅劲矢,时来亮急弦。 ...
  朝游游层城,夕息旋直庐。 迅雷中霄激,惊电光夜舒。 玄云拖朱阁,振风薄绮疏。 ...
  大火贞朱光,积阳熙自南。 望舒离金虎,屏翳吐重阴。 凄风迕时序,苦雨遂成霖。 ...
   余每观才士之所作,窃有以得其用心。夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言...
  渴不饮盗泉水,热不息恶木阴。 恶木岂无枝?志士多苦心。 整驾肃时命,杖策将远寻...
  打印版文档下载
陆机(西晋)

 陆机(261-303),字士衡,吴郡吴县(今江苏苏州)人,西晋文学家、书法家,孙吴丞相陆逊之孙、大司马陆抗之子,与其弟陆云合称“二陆”。孙吴灭亡后出仕

赠尚书郎顾彦先诗二首·其二图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图