j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《曹冲称象》的原文打印版、对照翻译(陈寿)-j9九游会官方登录

《曹冲称象》由陈寿创作

原文:

曹冲称象

魏晋-陈寿

曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。”太祖悦,即施行焉。

  对照翻译:

  曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。
  曹冲年龄五六岁的时候,知识和判断能力所达到的程度可以赶上成人(如一个成年人)。
  时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。
  有一次,孙权送来了一头巨象,曹操想知道这象的重量,询问属下,都不能说出称象的办法。
  冲曰:“
  曹冲说:“
  置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。”
  把象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再让船装载其他东西(当水面也达到记号的时候),称一下这些东西,那么比较下(东西的总质量差不多等于大象的质量)就能知道了。”
  太祖悦,即施行焉。
  曹操听了很高兴,马上照这个办法做了。

  注释:

  1.生:长到

  2.智意:智慧

  3.及:达到

  4.若:相比

  5.致:送

  6.太祖:曹操,即曹冲之父

  7.欲:想要

  8.访:询问

  9.群下:手下群臣

  10.咸:都

  11.理:办法

  12.置:安放。

  13.物:物品

  14.校:通“较”,比较

  15.悦:高兴,开心

  16.施行焉:按这办法做了


陈寿相关作品
   遂到平原,说备曰:“慈,东莱之鄙人也,与孔北海亲非骨肉,比非乡党,特以名志...
   羽尝为流矢所中,贯其左臂,后创虽愈,每至阴雨,骨常疼痛。医曰:“矢镞有毒,...
   太祖遂行。至易,嘉言曰:“兵贵神速。今千里袭人,辎重多,难以趣利,且彼闻之...
   亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟...
  曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下...
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
陈寿(魏晋)

 陈寿(233-297),字承祚,西晋史学家,巴西安汉(今四川南充)人。他小时候好学,师事同郡学者谯周,在蜀汉时曾任卫将军主簿、东观秘书郎、观阁令史、散

曹冲称象图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图