j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《寄永乐殷尧藩明府》的原文打印版(雍陶)-j9九游会官方登录

《寄永乐殷尧藩明府》由雍陶创作

原文:

寄永乐殷尧藩明府

唐代-雍陶

古县萧条秋景晚,昔年陶令亦如君。
头巾漉酒临黄菊,手板支颐向白云。
百里岂能容骥足,九霄终自别鸡群。
相思不恨书来少,佳句多从阙下闻。

雍陶相关作品
  双鹭应怜水满池,风飘不动顶丝垂。 立当青草人先见,行榜白莲鱼未知。 一足独拳寒...
  晚虹斜日塞天昏,一半山川带雨痕。 新水乱侵青草路,残烟犹傍绿杨村。 胡人羊马休...
  烟波不动影沉沉,碧色全无翠色深。 疑是水仙梳洗处,一螺青黛镜中心。 ...
  古县萧条秋景晚,昔年陶令亦如君。 头巾漉酒临黄菊,手板支颐向白云。 百里岂能容...
  澧水桥西小路斜,日高犹未到君家。 村园门巷多相似,处处春风枳壳花。 ...
  打印版文档下载
雍陶(唐代)

 雍陶(约789~873以前),字国钧,成都人。工于词赋。有《唐志集》五卷,今传。

寄永乐殷尧藩明府图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图