j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《浣溪沙·庚申除夜》的原文打印版、对照翻译及详解(纳兰性德)-j9九游会官方登录

《浣溪沙·庚申除夜》由纳兰性德创作

原文:

浣溪沙·庚申除夜

清代-纳兰性德

 收取闲心冷处浓,舞裙犹忆柘枝红。谁家刻烛待春风。
 竹叶樽空翻采燕,九枝灯灺颤金虫。风流端合倚天公。

  对照翻译:

   收取闲心冷处浓,舞裙犹忆柘枝红。
   在寒冷的除夕夜里把心里浓烈的思念收起,且看眼前那柘枝舞女的红裙,还像往年一样绚烂吗?
  谁家刻烛待春风。
  想起自家当年在除夕夜里在蜡烛上刻出痕迹采等待新春的到来。
   竹叶樽空翻采燕,九枝灯灺颤金虫。
   竹叶酒已经喝尽了,大家都在头上戴着彩绸做成的燕子来欢庆新年的到来,灯烛已经熄灭了,剩下的灯花仿佛一条条金虫在微微颤抖。
  风流端合倚天公。
  如此风流快乐,全仗着天公的庇护啊。

  注释:

  〔浣溪沙〕词牌名,小令,又名《满院春》《小庭花》等,因西施浣纱的故事而得名。双调,四十二字,前段三句,三平韵,后三句,两平韵。
  〔庚申除夜〕即康熙十九年(年)除夜。
  〔“收取”句〕明王次回《寒词》“个人真与梅花似,一片幽香冷处浓。”这句说收拾起一切闲心,冷静下来,而思念之情却更浓烈了。
  〔柘枝〕即柘枝舞。此舞唐代由西域传入内地,初为独舞,后演化为双人舞,宋时发展为多人舞。
  〔谁家〕哪一家,此处指自家。
  〔刻烛〕在蜡烛上刻度数,点燃时以计时间。
  〔竹叶〕指竹叶酒。
  〔采燕〕旧俗于立春时剪彩绸为燕子形,饰于头上。
  〔九枝灯〕一干九枝的烛灯。灺,熄灭。
  〔金虫〕比喻灯花。
  〔端〕真。
  〔合〕应该,应当。

纳兰性德相关作品
   丁巳重阳前三日,梦亡妇淡妆素服,执手哽咽。语多不复能记。但临别有云:“衔恨...
   收取闲心冷处浓,舞裙犹忆柘枝红。谁家刻烛待春风。  竹叶樽空翻采燕,九枝...
   败叶填溪水已冰,夕梦犹照短长亭。何年废寺失题名。  倚马客临碑上字,斗鸡...
   微晕娇花湿欲流,簟纹灯影一生愁。梦回疑在远山楼。  残月暗窥金屈戍,软风...
   雨歇梧桐泪乍收,遣怀翻自忆从头。摘花销恨旧风流。  帘影碧桃人已去,屧痕...
  打印版文档下载
纳兰性德(清代)

 纳兰性德(1655-1685),满洲人,字容若,号楞伽山人,清代最著名词人之一。其诗词“纳兰词”在清代以至整个中国词坛上都享有很高的声誉,在中国文学史

浣溪沙(词牌名)
浣溪沙,词牌名。双调四十二字,上阙三句三平韵,下阕三句两平韵,一韵到底。下阕开始两句一般要求对仗。本为唐代教坊曲名。取自西施在若耶溪浣纱故事。
浣溪沙·庚申除夜图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图