j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《长安晚秋》拼音版、节奏划分及断句,可打印(赵嘏)-j9九游会官方登录

别名:《秋望,秋夕》,《长安晚秋》由赵嘏创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cháng
  ān
  wǎn
  qiū
 • 
  [
  táng
   
  ]
  zhào


 • yàn
  bàn
  kāi


  jìng
   
  hóng

  luò
  jìn
  zhǔ
  lián
  chóu
   
 • cán
  xīng

  diǎn
  yàn
  héng
  sài
   
  cháng


  shēng
  rén

  lóu
   
  • yún


   liáng

   shǔ
   liú
    
   hàn
   jiā
   gōng
   què
   dòng
   gāo
   qiū
    


  • zhèng
   měi

   guī

    
   kōng
   dài
   nán
   guān
   xué
   chǔ
   qiú
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《千家诗诵读本》中华书局,《千家诗》注音版,南京大学出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《长安晚秋》全文注音版,可直接打印
  标准格式的pdf打印文档,保存此版本方便打印和收藏。点击后方按钮打印。

全文详解
  云物凄凉拂曙
 • 〔拂曙:拂晓,天要亮还未亮的时候。〕
 • 〔流:指移动。〕
 • ,汉家宫阙
 • 〔汉家宫阙(què):指唐朝的宫殿。〕
 • 动高秋
 • 〔动高秋:形容宫殿高耸,好像触动高高的秋空。〕
  拂晓的云与攀在漫天游动,楼台殿阁高高耸立触天空。
  残星几点雁横塞,长笛
 • 〔长笛:古管乐器名,长一尺四寸。〕
 • 一声人倚楼。
  残星点点大雁南飞越关塞,悠扬笛声里我只身倚楼中。
  紫艳
 • 〔紫艳:艳丽的紫色,比喻菊花的色泽。〕
 • 半开篱
 • 〔篱:篱笆。〕
 • 菊静,红衣
 • 〔红衣:指红色莲花的花瓣。〕
 • 落尽渚
 • 〔渚:水中小块陆地。〕
 • 莲愁。
  艳萦的菊花静静地吐芳幽,红红的莲花落瓣忧心忡仲。
  鲈鱼正美
 • 〔鲈(lú)鱼正美:西晋张翰,吴(治今江苏苏州)人。齐王司马冏执政时,任为大司马东曹掾。预知司马冏将败,又因秋风起,想念故乡的菜莼鲈鱼脍的美味,便弃官回家。不久,司马冏果然被杀。〕
 • 不归去,空戴南冠
 • 〔南冠:楚冠。因为楚国在南方,所以称楚冠为南冠。《左传·成公九年》“晋侯观于军府,见钟仪,问之曰:‘南冠而絷者谁也?’有司对曰:‘郑人所献楚囚也。使税之,召而吊之。’后用以“南冠”指囚徒或战俘。〕
 • 学楚囚。
  可惜鲈鱼正美回也回不去,头戴楚冠学着囚徒把数充。
  节奏划分及断句:

  云物凄凉/拂曙流,汉家宫阙/动高秋。
  残星几点/雁横塞,长笛一声/人倚楼。
  紫艳半开/篱菊静,红衣落尽/渚莲愁。
  鲈鱼正美/不归去,空戴南冠/学楚囚。

多音字参考列表
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [一](读音:yī)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [南](读音:nā,nán)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】为啥黑色的字体不全
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/22)
  【第1_1楼】点下方展开按钮。
  古文之家小编回复于(2022/8/3)
  打印版文档下载
  标准格式的pdf打印文档,保存此版本方便打印和收藏。点击下方按钮打印。
您一定感兴趣的合集(推荐)
赵嘏作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图