j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《菊花》的原文打印版(徐夤)-j9九游会官方登录

《菊花》由徐夤创作

原文:

菊花

唐代-徐夤

桓景登高事可寻,黄花开处绿畦深。
消灾辟恶君须采,冷露寒霜我自禁。
篱物早荣还早谢,涧松同德复同心。
陶公岂是居贫者,剩有东篱万朵金。

徐夤相关作品
  桓景登高事可寻,黄花开处绿畦深。 消灾辟恶君须采,冷露寒霜我自禁。 篱物早荣还...
  名参十二属,花入羽毛深。 守信催朝日,能鸣送晓阴。 峨冠装瑞璧,利爪削黄金。 ...
  红颜如朔雪,日烁忽成空。 泪尽黄云雨,尘消白草风。 君心争不悔,恨思竟何穷。 ...
  岂劳孤棹送行舟,轻过天涯势未休。 断岸晓看残月挂,远湾寒背夕阳收。 川平直可追...
  曲江真宰国中讹,寻奏渔阳忽荷戈。 堂上有兵天不用,幄中无策印空多。 尘惊骑透潼...
  打印版文档下载
徐夤(唐代)

 徐夤:字昭梦,福建莆田人。登乾宁进士第,授秘书省正字。依王审知,礼待简略,遂拂衣去,归隐延寿溪(现留于绶溪公园,系莆田二十四景之一)。著有《探龙》、《

菊花图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图