j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《中秋日拜起居表晨渡天津桥即事十六韵献…兼呈工部刘公》图片,杜牧的《中秋日拜起居表晨渡天津桥即事十六韵献…兼呈工部刘公》全文配图-j9九游会官方登录

推荐专题:-
文字版小提示:由于文字版本不便于保存,所以文字版本未显示完全,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

中秋日拜起居表晨渡天津桥即事十六韵献…兼呈工部刘公

唐代-杜牧

碧树康庄内,清川巩洛间。
坛分中岳顶,城缭大河湾。
广殿含凉静,深宫积翠闲。
楼齐云漠漠,桥束水潺潺。
过雨柽枝润,迎霜柿叶殷。
紫鳞冲晚浪,白鸟背秋山。
月拜西归表,晨趋北向班,鸳鸿随半仗,貔虎护重关。
玉帐才容足,金樽暂解颜。
迹留伤堕屦,恩在乐衔环。
南省兰先握,东堂桂早攀。
龙门君夭矫,莺谷我绵蛮。
分薄嵇心懒,哀多庾鬓班。
人惭公幹卧,频送子牟还。
自睹宸居壮,谁忧国步艰。
只应时与醉,因病纵疏顽。

欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图